Bạn đang nấu một bữa ăn, đặc biệt là bữa ăn ngày lễ, để phục vụ bạn bè hoặc gia đình, chìa khóa thành công là lập kế hoạch. Đừng lo lắng suy đoán về bản thân và bạn sẽ làm gì. Lập kế hoạch thực đơn của bạn, mua sắm và chuẩn bị trước. Nếu bạn thực sự bị loạn thần kinh, hãy chạy thử – theo cách đó bạn sẽ biết công thức nấu ăn hiệu quả, bạn sẽ có thời gian chuẩn bị và trên hết, bạn sẽ được ăn mọi thứ hai lần!

All of the recipes in this series are designed to be simple and easy. Part of the joy of the Instant Pot is that there’s no guessing. With regular cooking, everyone’s idea of medium high heat is different and when you factor in what kind of pan you’re using and whether or not you have a gas or electric range means that there are a lot of variables. Instant Pots are great because everyone’s is the same and when you say, cook on high pressure for 5 minutes, the results are going to be the same. The only thing that will possibly be different is seasoning, which should be, because you should always season to taste. And speaking of seasoning to taste, all of the recipes in this Instant Pot series are 5 ingredients, not counting salt and pepper.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.